Rolovacie brány

ÚČELNÉ  – brána namontovaná za otvor garáže nezmenšuje rozmery otvoru, zvislý pohyb dverí umožní maximálne využívanie priestoru tak pred garážou, ako aj v garáži.
Miesto potrebné na montáž a prevádzku rolovacej brány zmenšíme na minimum. Vďaka konštrukcii s malými rozmermi (zvislý pohyb brány) je ideálnym riešením v takých garážach, kde je málo vnútorného miesta. Odteraz môžete s priestorom pod stropom nakladať slobodne.